знакомства секс html php сайт знакомств МММ

"ՌԱԿԵ" ՍՊԸ-ի կողմից մատուցվող

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

1.-Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների նախագծում;

2.-Երկրաբանական հանույթ և քարտեզագրում, (այդ թվում և ռեգիոնալ);

3.-Երկրաբանա-հետախուզական և որոնողական աշխատանքներ;

4.-Հիդրոերկրաբանական աշխատանքներ;

5.-Երկրաֆիզիկական աշխատանքներ;

6.-Երկրա-քիմիական աշխատանքներ;

7.-Ինժեներա-երկրաբանական աշխատանքներ;

8.-Նմուշարկման, փաստագրման, նմուշների և հորատահանուկի մշակման, կտրման աշխատանքներ;

9.-Լրահետախուզման, շահագործողական հետախուզման աշխատանքներ;

10.-Տոպո-մարկշեյդերական աշխատանքներ և գեոդեզիական լազերային տախոմետրական հանույթ;

11.-Կապիտալ շինարարության բնագավառում լիցենզավորված ինժեներական հետազննման աշխատանքներ;

12.-Հիդրոտեխնիկական կառույցների, պոչամբարների լիցենզավորված ինժեներական հետազննման աշխատանքներ;

13.-Լեռնահանքային ձեռնարկությունների նախագծում և կապիտալ շինարարություն;

14.-Ստորերկրյա փորվածքների անցման, վերականգնման աշխատանքների կազմակերպում;

15.-Հորատման աշխատանքները СКБ-4 հաստոցներով (4 հաստոց) NQ-եռասյունյակային "ATLAS-COPCO" ֆիրմայի գործիքներով;

16.-Հաշվետվությունների, ՏՏՀ-ների, ՏՏԵ-ների կազմում, պաշարների, կոնդիցիաների հաշվարկ և դրանց ներկայացում հաստատման ՕՀ ՊՊԳ-ում;

17.-Կադրերի պատրաստում-լեռնագործների, երկրաբան-շահագործողների, հարստացնողների;

18.-Ընդերքոգտագործման բնագավառում իրավաբանական խորհրդատվություն և այլն;


Ձեռնարկությունը ահովված է կապի միջոցներով, ժամանակակից երկրաբանական գործիքներով և սարքերով, համակարգչային ծրագրերով:

"ՌԱԿԵ" ՍՊԸ-ի կողմից կատարած աշխատանքների ծավալները:

 

1. Հետախուզառուների անցում 14950 մ3:

2. Հետախուզահորերի անցում 780 գծ/մ:

3. Ակոսային նմուշարկում 15615 նմուշ:

4. Հորատանցքերի հորատում 18600 գ.մ:

5. Գեոֆիզիկական հանույթ 400 հա:

6. Հիդրոերկրաբանական աշխատանքներ 2400 հա:

7. Տոպահանույթ 1820 հա:

8. Երկրաբանա-տեխնոլոգիական քարտեզագրում 1310 հա:

9. Հիդրոերկրաբանական երթուղիներ 44 կմ:

10. Գեոքիմիա 11000 հա:

11. Գեոքիմիական նմուշարկում 5000 նմուշ:

12. Տեխնոլոգիական նմուշարկում 15 նմուշ:

13. Շլիֆների պատրաստում և ուսումնասիրում 856 նմուշ:

14. Շլիխային նմուշարկում 745 նմուշ:

15. Ստորգետնյա հետախուզական փորվածքների վերականգնում 780մ:

16. Ռեգիոնալ երկրաբանական հանույթ 1:10000մ,80 կմ2:

17. Երկրաբանահետախուզական քարտեզագրում 1:2000մ , 1500 հա:

18. Հորատահանուկի կտրում և մշակում 19600 մ:

19. Գեոքիմիական լաբորատոր ուսումնասիրություններ 3000 նմուշ:

20. Խրամուղիների անցում 13900,մ3:

21. Հորատահանուկի լաբորատոր ուսումնասիրություն 850 նմուշ:

 

"ՌԱԿԵ" ՍՊԸ Դիզայնը Նարեկ Անտոնյանի հեռ. (055)539227