"ՌԱԿԵ" ՍՊ Ընկերության մասին

"ՌԱԿԵ" ՍՊԸ-ն մատուցում է հետեւյալ ծառայություններըhouse_01

 

1. "ՌԱԿԵ" ՍՊԸ-ն երաշխավորում է երկրաբանությանը, քարտեզագրմանը և լեռնային գործին վերաբերող աշխատանքների ամբողջ սպեկտորի որակյալ կատարումը:
2. Քարտեզագրում, երկրաբանական հանույթ:
3. Երկրաբանական հետախուզում, պաշարների հաշվարկում:
4. Երկրաբանա - ինժեներական աշխատանքներ: ...

house_01
read more
1. Թուխմանուկի ոսկու, Գետիկի ոսկի-բազմամետաղային, Հանքավանի ոսկի-պղինձ-մոլիբդենային, Մարջանի ոսկու, Պրիվոլնոյե հանքային դաշտի ոսկու և պղնձի երեվակումների հանքավայրերի համալիր երկրեբանա-հետախուզական աշխատանքները:
2. Որոնողական և երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ հրաբխային տուֆերի, կրաքարերի, տրավերտինների, բազալտների, գիպսատար ապարների, ավազների,կավերի և այլ ոչ մետաղական նյութերի ավելի քան 20 հանքավայրերում:
3. Լազերային տախոմետրական տոպոհանույթ և քարտեզների թվային մշակում Հանքավանի ոսկի-պղինձ-մոլիբդենային, Տերտերասարի, Լիճքվազ-Թեյի, Մարջանի ոսկու հանքավայրերի մոտ 2000 հա մակերեսի վրա:
house_01
read more

4. Նախագծվել է Թուխմանուկի հարստացուցիչ ձեռնարկության տեխնոլոգիական վերազինման, նրա պոչամբարի կառուցման, Շահումյանի և Տերտերասարի ոսկու հանքավայրերի տրանսպորտային հանքուղիների ամրակապման, Կապանի պղինձ-կոլչեդանային հանքավայրի կոնսերվացման աշխատանքները:
5. Կազմվել է Մարջանի, Թուխմանուկի, Լիչքվազ-Թեյի, Սոտքի ոսկու, Ամուլսարի ոսկետար քվարցիտների, Հանքավանի ոսկի-պղինձ-մոլիբդենային, Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրերի շահագործման նախագծերը:
house_02
read more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ՌԱԿԵ" ՍՊԸ-ն իր գործունեության ընթացքում իրականացրել է հետեւյալ աշխատանքները

house_01

1. Թուխմանուկի ոսկու, Գետիկի ոսկի-բազմամետաղային, Հանքավանի ոսկի-պղինձ-մոլիբդենային, Մարջանի ոսկու, Պրիվոլնոյե հանքային դաշտի ոսկու և պղնձի երեվակումների հանքավայրերի համալիր երկրեբանա-հետախուզական աշխատանքները:

2. Որոնողական և երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ հրաբխային տուֆերի, կրաքարերի, տրավերտինների, բազալտների, գիպսատար ապարների, ավազների,կավերի և այլ ոչ մետաղական նյութերի ավելի քան 20 հանքավայրերում:

house_01

3. Երևան քաղաքում իրականացրել է ինժիներա-երկրաբանահետազննման աշխատանքներ մի քանի բազմաբնակարան շենքերի, "Գրիք Պլազա" համալիրի, Հայ գերմանական կենտրոնի նախագծման համար:

house_01

4. Մեր ձեռնարկության հետ պատվիրատուների ոչ լրիվ ցանկի թվում են "Գլոբալ Գոլդ Մայնինգ Քամփնի", "Իբերիան Ռեսուրսինզ", "Ազատեկգոլդ", "Ավիատրանս", "Գեոպրոմայնինգ Գոլդ", "Ախթալայի ԼՀԿ", "ԼԻՏՈԿՈԼ ԱՄ ԿՈ", "Մտքի Բանալի", "Թաթսթոն", "Բամո մետալս", "Վրեժ Դերո" և այլն ճանաչված ընկերությունները: `
house_01Այս ընթացքում "ՌԱԿԵ" ՍՊԸ - ն իրականացրել է մոտ 2.85 մլրդ. ՀՀ դրամի աշխատանքներ:


"ՌԱԿԵ" ՍՊԸ Դիզայնը Նարեկ Անտոնյանի հեռ.(055)539227